วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน


อบรมลูกเสือ ATC
ณ ค่ายลูกเสือบ้านคุ้มจันทร์ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

=>กลับยังหน้ารวมภาพกิจกรรม<=

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103