วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
     

 

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103